Touristic services

Het organiseren van persreizen om de pers kennis te laten maken met uw bedrijf

Persreizen

Een persbericht versturen is relatief eenvoudig. De vraag is echter of het geplaatst wordt en of de journalist het bericht integraal overneemt. Een andere en directere manier om de pers te bereiken is het organiseren van een persreis. Individueel of in groepsverband. Ook hier is Mcomm de juiste partner!